Geodeta Kędzierzyn

 Świadczę usługi geodezyjne na terenie powiatu Kędzierzynskiego.

W zakresie prac jakie wykonuję:
 *Mapy do celów projektowych
 *Podziały i wznowienia granic działek
 *Tyczenie obiektów budowlanych
 *Pomiary powykonawcze
 *Mapy cyfrowe *.DWG
 *przekroje poprzeczne, profile podłużne
 *obliczenia mas ziemnych ( kubatury )
 *inne prace geodezyjne
Działam na terenie pow. Kędzierzyńskiego i świadczę usługi w miescowościach: Bierawa, Cisek, Pawłowiczki, Polska Cerekiew, Reńska Wieś  i inne.
Kontakt tel. 535 259 607 , 727 225 459