• geodezyjna obsługa budowy
 • wytyczanie i pomiary powykonawcze budynków
 • wytyczanie i inwentaryzacje powykonawcze sieci i przyłączy
 • mapy docelów projektowych
 • ustalenia granic
 • wzowienia granic
 • rozgraniczenia
 • podziały nieruchomości
 • zniesienie współwłasności
 • numeryczny model terenu
 • inne mapy do celów prawnych (ustanowienie drogi koniecznej, zasiedzenie)
 • pomiary objętości
 • pomiary pionowości słupów
 • pomiary zwisów linii napowietrznej (linie elektryczne wysokiego napięcia)
 • prace geodezyjne na terenach kolejowych
 • inne prace geodezyjne

Posiadamy wszystkie wymagane uprawnienia zawodowe do świadczenia wyzej wymienionych usług.