Oferta

  • geodezyjna obsługa budowy
  • wytyczanie i pomiary powykonawcze budynków
  • wytyczanie i inwentaryzacje powykonawcze sieci i przyłączy
  • mapy docelów projektowych
  • ustalenia granic
  • podziały i rozgraniczenia nieruchomości
  • pomiary objętości
  • prace geodezyjne na terenach kolejowych
  • inne prace geodezyjne

Posiadamy wszystkie wymagane uprawnienia zawodowe do świadczenia wyzej wymienionych usług.