Geodeta Chodzież

Geodeta Chodzież, usługi geodezyjne Chodzież, geodeta Chodzież geodezja Chodzież, biuro geodezyjne Chodzież, firma geodezyjna.

 
Pracujemy na terenach powiatu chodzieskiego: Budzyń, Chodzież, Margonin, Szamocin
 
Świadczę usługi geodezyjne na terenie powiatu chodzieskiego.
W zakresie prac jakie wykonuje są:
-Mapy do celów projektowych: Są to mapy sporządzane w celu projektowania obiektów budowlanych, dróg, sieci uzbrojenia terenu, itp. Mapy te zawierają szczegółowe informacje o terenie, m.in. ukształtowanie terenu, istniejące obiekty, warunki przyrodnicze, itp.
 
-Podziały i wznowienia granic działek: Podział działki polega na podziale jednej działki na dwie lub więcej części, natomiast wznowienie granic polega na dokładnym wytyczeniu granic istniejącej już działki. W obu przypadkach konieczne jest przeprowadzenie pomiarów geodezyjnych.
 
-Tyczenie obiektów budowlanych: Tyczenie polega na wyznaczeniu na terenie rzeczywistym punktów, w których powinny zostać umieszczone poszczególne elementy obiektu budowlanego zgodnie z projektem. Na podstawie pomiarów geodezyjnych sporządzana jest dokumentacja tyczenia, która stanowi podstawę do przeprowadzenia prac budowlanych.
 
-Pomiary powykonawcze: Są to pomiary geodezyjne przeprowadzane po zakończeniu prac budowlanych w celu zweryfikowania, czy wykonane prace odpowiadają projektowi. Pomiary te umożliwiają również aktualizację ewentualnych zmian w dokumentacji geodezyjnej.
 
-Mapy cyfrowe *.DWG: Format *.DWG to jeden z najpopularniejszych formatów plików CAD, który umożliwia tworzenie, edycję i przechowywanie danych geodezyjnych. Mapy cyfrowe w formacie *.DWG zawierają m.in. informacje o punktach geodezyjnych, granicach działek, obiektach budowlanych, itp.
 
-Przekroje poprzeczne, profile podłużne: Przekroje poprzeczne i profile podłużne to specjalne rodzaje map geodezyjnych, które przedstawiają ukształtowanie terenu wzdłuż wybranej linii przecinającej teren (przekrój poprzeczny) lub wzdłuż wybranej linii biegnącej przez teren (profil podłużny).
 
-Obliczenia mas ziemnych (kubatury): Obliczenia mas ziemnych polegają na wyznaczeniu objętości terenu.
 
-Inne prace geodezyjne: to usługi geodezyjne, które nie zostały wymienione powyżej i mogą obejmować na przykład wyznaczanie wysokości punktów terenu, tworzenie ortofotomap, pomiary budynków, itp.
 
 
tagi: geodeta Chodzież, geodezja Chodzież,  geodeta Budzyń, geodeta Chodzież, geodeta Margonin, geodeta Szamocin
Kontakt tel. 535 259 607 , 727 225 459