Geodeta Janów Lubelski

Geodeta Janów Lubelski, usługi geodezyjne Janów Lubelski, geodeta Janów Lubelski, geodezja Janów Lubelski, biuro geodezyjne Janów Lubelski, firma geodezyjna Janów Lubelski

Rejon świadczenia usług geodezyjnych w powiecie janowskim: Janów Lubelski, Modliborzyce, Batorz, Chrzanów, Dzwola, Godziszów, Potok Wielki, Janów Lubelski, Modliborzyce
 
Wykonujemy prace:
 
Mapy do celów projektowych
Ustalenia granic, wznowienia granic
Rozgraniczenia
Podziały nieruchomości
Zniesienie współwłasności
Tyczenie obiektów budowlanych
Pomiary powykonawcze
 
Zadania geodety:
 
Geodeta to specjalista zajmujący się geodezją, czyli nauką o kształtach Ziemi, jej powierzchni oraz pomiarami i opracowywaniem danych geoprzestrzennych.
 
Geodeta wykonuje pomiary i opracowuje dokumentację geodezyjną, która jest niezbędna do prowadzenia prac budowlanych, projektowania sieci geodezyjnych, planowania zagospodarowania przestrzennego czy sporządzania map. Do zadań geodety należy między innymi:
 
-określanie granic nieruchomości i innych obszarów
-wyznaczanie wysokości i położenia obiektów
-tworzenie map i planów
-wykonywanie inwentaryzacji terenowych
-nadzorowanie prac związanych z budową i modernizacją infrastruktury drogowej, kolejowej czy energetycznej.
Geodeci posługują się różnymi narzędziami i technikami pomiarowymi, takimi jak GPS, teodolity, niwelatory czy skanery laserowe. Ich praca jest niezbędna w wielu dziedzinach, w tym w budownictwie, górnictwie, rolnictwie czy ochronie środowiska.
 
tagi: geodeta Janów Lubelski, geodeta Modliborzyce, geodeta Batorz, geodeta Chrzanów, geodeta Dzwola, geodeta Godziszów, geodeta Potok Wielki, geodeta Janów Lubelski, geodeta Modliborzyce
Kontakt tel. 535 259 607 , 727 225 459