Geodeta Kędzierzyn-Koźle

Geodeta Kędzierzyn-Koźle, usługi geodezyjne Kędzierzyn-Koźle, geodeta Kędzierzyn-Koźle geodezja Kędzierzyn-Koźle, biuro geodezyjne Kędzierzyn-Koźle, firma geodezyjna.
 
Pracujemy na terenach powiatu Kędzierzyn-Koźleskiego: Kędzierzyn-Koźle, Bierawa, Cisek, Pawłowiczki, Polska Cerekiew, Reńska Wieś, Kędzierzyn-Koźle, Bierawa, Brzeźce, Dziergowice, Goszyce, Grabówka, Korzonek, Kotlarnia, Lubieszów, Ortowice, Solarnia, Stara Kuźnia, Stare Koźle, Błażejowice, Cisek, Dzielnica, Kobylice, Landzmierz, Łany, Miejsce Odrzańskie, Nieznaszyn, Podlesie, Przewóz, Roszowice, Roszowicki Las, Steblów, Sukowice, Borzysławice, Chrósty, Dobieszów, Dobrosławice, Gościęcin, Grodzisko, Grudynia Mała, Grudynia Wielka, Jakubowice, Karchów, Kózki, Ligota Wielka, Mierzęcin, Maciowakrze, Milice, Naczęsławice, Ostrożnica, Przedborowice, Radoszowy, Trawniki, Ucieszków, Urbanowice, Ciężkowice, Dzielawy, Grzędzin, Jaborowice, Koza, Ligota Mała, Łaniec, Mierzęcin, Połowa, Witosławice, Wronin, Zakrzów, Bytków, Dębowa, Długomiłowice, Gierałtowice, Kamionka, Komorno, Łężce, Mechnica, Naczysławki, Poborszów, Pociękarb, Pokrzywnica, Radziejów, Reńska Wieś, Większyce.
 
Świadczę usługi geodezyjne na terenie powiatu Kędzierzyn-Koźleskiego.
W zakresie prac jakie wykonuje są:
 
1. Mapy do celów projektowych - to mapy wykorzystywane w procesie planowania, projektowania i budowania obiektów. Mogą one obejmować różne elementy, takie jak granice działek, sieci infrastruktury technicznej, topografię terenu, itp. Ich celem jest ułatwienie projektowania i budowania obiektów zgodnie z wymaganiami prawno-technicznymi.

2. Podziały i wznowienia granic działek - to prace geodezyjne polegające na ustaleniu dokładnych granic działek oraz ich podziale na mniejsze działki. Wznowienie granic polega na dokładnym pomiarze i oznakowaniu granic działki, w celu uniknięcia ewentualnych sporów granicznych.

3. Tyczenie obiektów budowlanych - to określenie dokładnego położenia obiektu budowlanego na terenie, na podstawie dokumentacji projektowej. Prace te są niezbędne w procesie budowy obiektów, ponieważ pozwalają na precyzyjne ustalenie miejsc, w których powinny zostać wykonane poszczególne elementy konstrukcyjne.

4. Pomiary powykonawcze - to prace geodezyjne polegające na dokładnym pomiarze wykonanych już obiektów budowlanych, np. budynków, dróg, mostów, itp. Ich celem jest zweryfikowanie, czy obiekt został wykonany zgodnie z projektem oraz ustalenie jego dokładnego położenia.

5. Mapy cyfrowe *.DWG - to format pliku wykorzystywany w programach CAD do projektowania i rysowania obiektów technicznych. Mapy cyfrowe *.DWG są często stosowane w geodezji i kartografii, ponieważ pozwalają na dokładne tworzenie i edycję projektów, a także ich wymianę z innymi użytkownikami.

6. Przekroje poprzeczne, profile podłużne - to elementy dokumentacji technicznej obiektów, pozwalające na przedstawienie ich kształtu i wymiarów w sposób graficzny. Przekroje poprzeczne to rysunki przedstawiające poprzeczne przekroje obiektu, natomiast profile podłużne przedstawiają przekrój obiektu wzdłuż jego osi.

7. Obliczenia mas ziemnych (kubatury) - to obliczenia pozwalające na określenie ilości ziemi, którą trzeba usunąć lub uzupełnić w celu wykonania prac ziemnych. Obliczenia te są wykonywane na podstawie pomiarów terenowych i umożliwiają dokładne oszacowanie kosztów wykonania prac ziemnych.

8. Inne prace geodezyjne
 
tagi: geodeta Kędzierzyn-Koźle, geodeta Bierawa, geodeta Cisek, geodeta Pawłowiczki, geodeta Polska Cerekiew, geodeta Reńska Wieś, geodeta Kędzierzyn-Koźle, geodeta Bierawa, geodeta Brzeźce, geodeta Dziergowice, geodeta Goszyce, geodeta Grabówka, geodeta Korzonek, geodeta Kotlarnia, geodeta Lubieszów, geodeta Ortowice, geodeta Solarnia, geodeta Stara Kuźnia, geodeta Stare Koźle, geodeta Błażejowice, geodeta Cisek, geodeta Dzielnica, geodeta Kobylice, geodeta Landzmierz, geodeta Łany, geodeta Miejsce Odrzańskie, geodeta Nieznaszyn, geodeta Podlesie, geodeta Przewóz, geodeta Roszowice, geodeta Roszowicki Las, geodeta Steblów, geodeta Sukowice, geodeta Borzysławice, geodeta Chrósty, geodeta Dobieszów, geodeta Dobrosławice, geodeta Gościęcin, geodeta Grodzisko, geodeta Grudynia Mała, geodeta Grudynia Wielka, geodeta Jakubowice, geodeta Karchów, geodeta Kózki, geodeta Ligota Wielka, geodeta Mierzęcin, geodeta Maciowakrze, geodeta Milice, geodeta Naczęsławice, geodeta Ostrożnica, geodeta Przedborowice, geodeta Radoszowy, geodeta Trawniki, geodeta Ucieszków, geodeta Urbanowice, geodeta Ciężkowice, geodeta Dzielawy, geodeta Grzędzin, geodeta Jaborowice, geodeta Koza, geodeta Ligota Mała, geodeta Łaniec, geodeta Mierzęcin, geodeta Połowa, geodeta Witosławice, geodeta Wronin, geodeta Zakrzów, geodeta Bytków, geodeta Dębowa, geodeta Długomiłowice, geodeta Gierałtowice, geodeta Kamionka, geodeta Komorno, geodeta Łężce, geodeta Mechnica, geodeta Naczysławki, geodeta Poborszów, geodeta Pociękarb, geodeta Pokrzywnica, geodeta Radziejów, geodeta Reńska Wieś, geodeta Większyce.

Kontakt tel. 535 259 607 , 727 225 459