Geodeta Kamienna Góra

Geodeta Kamienna Góra, usługi geodezyjne Kamienna Góra, geodeta Kamienna Góra, geodezja Kamienna Góra, biuro geodezyjne Kamienna Góra, firma geodezyjna.
 

Pracujemy na terenach powiatu kamiennogórskiego: Kamienna Góra, Lubawka, Marciszów, Błażejów, Błażkowa, Bukówka, Chełmsko Śląskie, Jarkowice, Miszkowice, Niedamirów, Okrzeszyn, Opawa, Paczyn, Paprotki, Stara Białka, Szczepanów, Uniemyśl, Czadrów, Czarnów, Dębrznik, Dobromyśl, Gorzeszów, Janiszów, Jawiszów, Kochanów, Krzeszów, Krzeszówek, Leszczyniec, Lipienica, Nowa Białka, Ogorzelec, Olszyny, Pisarzowice, Przedwojów, Ptaszków, Raszów, Rędziny, Szarocin, Błażejów, Błażkowa, Bukówka, Chełmsko Śląskie, Jarkowice, Miszkowice, Niedamirów, Okrzeszyn, Opawa, Paczyn, Paprotki, Stara Białka, Szczepanów, Uniemyśl, Czadrów, Czarnów, Dębrznik, Dobromyśl, Gorzeszów, Janiszów, Jawiszów, Kochanów, Krzeszów, Krzeszówek, Leszczyniec, Lipienica, Nowa Białka, Ogorzelec, Olszyny, Pisarzowice, Przedwojów, Ptaszków, Raszów, Rędziny, Szarocin.

Świadczę usługi geodezyjne na terenie powiatu kamiennogórskiego.

W zakresie prac jakie wykonuje są:
 
*Mapy do celów projektowych
 *Podziały i wznowienia granic działek
 *Tyczenie obiektów budowlanych
 *Pomiary powykonawcze
 *Mapy cyfrowe *.DWG
 *przekroje poprzeczne, profile podłużne
 *obliczenia mas ziemnych ( kubatury )
 *inne prace geodezyjne
 
tagi: geodeta Kamienna Góra, geodezja Kamienna Góra, geodeta Lubawka, geodeta Marciszów, geodeta Błażejów, geodeta Błażkowa, geodeta Bukówka, geodeta Chełmsko Śląskie, geodeta Jarkowice, geodeta Miszkowice, geodeta Niedamirów, geodeta Okrzeszyn, geodeta Opawa, geodeta Paczyn, geodeta Paprotki, geodeta Stara Białka, geodeta Szczepanów, geodeta Uniemyśl, geodeta Czadrów, geodeta Czarnów, geodeta Dębrznik, geodeta Dobromyśl, geodeta Gorzeszów, geodeta Janiszów, geodeta Jawiszów, geodeta Kochanów, geodeta Krzeszów, geodeta Krzeszówek, geodeta Leszczyniec, geodeta Lipienica, geodeta Nowa Białka, geodeta Ogorzelec, geodeta Olszyny, geodeta Pisarzowice, geodeta Przedwojów, geodeta Ptaszków, geodeta Raszów, geodeta Rędziny, geodeta Szarocin, geodeta Błażejów, geodeta Błażkowa, geodeta Bukówka, geodeta Chełmsko Śląskie, geodeta Jarkowice, geodeta Miszkowice, geodeta Niedamirów, geodeta Okrzeszyn, geodeta Opawa, geodeta Paczyn, geodeta Paprotki, geodeta Stara Białka, geodeta Szczepanów, geodeta Uniemyśl, geodeta Czadrów, geodeta Czarnów, geodeta Dębrznik, geodeta Dobromyśl, geodeta Gorzeszów, geodeta Janiszów, geodeta Jawiszów, geodeta Kochanów, geodeta Krzeszów, geodeta Krzeszówek, geodeta Leszczyniec, geodeta Lipienica, geodeta Nowa Białka, geodeta Ogorzelec, geodeta Olszyny, geodeta Pisarzowice, geodeta Przedwojów, geodeta Ptaszków, geodeta Raszów, geodeta Rędziny, geodeta Szarocin.

Usługi geodezyjne

  • pomiary geodezyjne
  • wytyczenia
  • mapy
  • ustalenia granic
  • podziały nieruchomości
  • rozgraniczenia
  • fotogrametria dronem
  • ortofotomapy
  • inne
Kontakt tel. 535 259 607 , 727 225 459