Geodeta Nowy Sącz

Geodeta Nowy Sącz, usługi geodezyjne Nowy Sącz, geodeta Nowy Sącz, geodezja Nowy Sącz, biuro geodezyjne Nowy Sącz, firma geodezyjna Nowy Sącz, geodeta Poprad

Wykonujemy usługi na terenie powiatu nowosądeckiego w miejscowościach: Nowy Sącz, Grybów, Krynica-Zdrój, Muszyna, Piwniczna-Zdrój, Stary Sącz, Chełmiec, Gródek nad Dunajcem, Grybów, Kamionka Wielka, Korzenna, Łabowa, Łącko, Łososina Dolna, Nawojowa, Podegrodzie, Rytro, Grybów, Krynica-Zdrój, Muszyna, Piwniczna-Zdrój, Stary Sącz
 
Oferujemy nizej wymienione usług geodezyjne:
 
-Mapy do celów projektowych są one przygotowywane na potrzeby projektowania infrastruktury, budynków, dróg, sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, linii energetycznych oraz innych obiektów. Mapy te zawierają szczegółowe informacje o terenie, takie jak topografia, ukształtowanie terenu, lokalizacja istniejących obiektów oraz przeszkód, które mogą wpłynąć na planowany projekt.
 
-Ustalenia granic dotyczą wytyczenia granic działek lub terenów należących do różnych podmiotów. Mogą one mieć charakter formalny i być przeprowadzane na potrzeby ksiąg wieczystych lub innych dokumentów prawnych, a także mogą mieć charakter praktyczny i służyć do wytyczenia granic w terenie.
 
-Rozgraniczenia to operacje prowadzone w celu wytyczenia granic między nieruchomościami, w celu uniknięcia ewentualnych konfliktów i sporów dotyczących własności gruntów.
 
-Podziały nieruchomości to operacje dokonywane w celu podziału nieruchomości na mniejsze części, które mogą być sprzedane lub podzielone między spadkobierców.
 
-Zniesienie współwłasności to operacja prawna polegająca na wykupie udziału współwłaściciela w nieruchomości lub na jej podziale między współwłaścicieli.
 
-Inne mapy do celów prawnych obejmują mapy ustanawiające drogi konieczne, które pozwalają na wywłaszczenie nieruchomości na cele publiczne oraz mapy zasiedzenia, które służą do potwierdzenia posiadania nieruchomości przez określony czas.
 
-Tyczenie obiektów budowlanych to operacja polegająca na wyznaczeniu w terenie miejsc, w których mają zostać zbudowane budynki lub inne obiekty.
 
-Pomiary powykonawcze to operacje mające na celu dokonanie pomiarów zrealizowanych już obiektów, w celu potwierdzenia ich zgodności z projektem.
 
-Pomiary i obliczenia objętości dotyczą pomiarów terenu w celu określenia objętości masy ziemi, która ma zostać wykopana lub usypana w trakcie prac budowlanych.
 
tagi: geodeta Nowy Sącz, geodeta Grybów, geodeta Krynica-Zdrój, geodeta Muszyna, geodeta Piwniczna-Zdrój, geodeta Stary Sącz, geodeta Chełmiec, geodeta Gródek nad Dunajcem, geodeta Grybów, geodeta Kamionka Wielka, geodeta Korzenna, geodeta Łabowa, geodeta Łącko, geodeta Łososina Dolna, geodeta Nawojowa, geodeta Podegrodzie, geodeta Rytro, geodeta Grybów, geodeta Krynica-Zdrój, geodeta Muszyna, geodeta Piwniczna-Zdrój, geodeta Stary Sącz

Usługi geodezyjne

  • pomiary geodezyjne
  • wytyczenia
  • mapy
  • ustalenia granic
  • podziały nieruchomości
  • rozgraniczenia
  • fotogrametria dronem
  • ortofotomapy
  • inne
Kontakt tel. 535 259 607 , 727 225 459