Geodeta Nowy Targ

Geodeta Nowy Targ, usługi geodezyjne Nowy Targ, geodeta Nowy Targ, geodezja Nowy Targ, biuro geodezyjne Nowy Targ, firma geodezyjna Nowy Targ, geodeta Babia Góra

Pracujemy na terenach powiatu nowotarskiego: Nowy Targ, Czarny Dunajec, Rabka-Zdrój, Szczawnica, Czorsztyn, Jabłonka, Krościenko nad Dunajcem, Lipnica Wielka, Łapsze Niżne, Nowy Targ, Ochotnica Dolna, Raba Wyżna, Spytkowice, Szaflary, Nowy Targ, Czarny Dunajec, Rabka-Zdrój, Szczawnica
 
tagi: geodeta Nowy Targ, geodeta Czarny Dunajec, geodeta Rabka-Zdrój, geodeta Szczawnica, geodeta Czorsztyn, geodeta Jabłonka, geodeta Krościenko nad Dunajcem, geodeta Lipnica Wielka, geodeta Łapsze Niżne, geodeta Nowy Targ, geodeta Ochotnica Dolna, geodeta Raba Wyżna, geodeta Spytkowice, geodeta Szaflary, geodeta Nowy Targ, geodeta Czarny Dunajec, geodeta Rabka-Zdrój, geodeta Szczawnica
 
W zakresie prac jakie wykonuje są:
 
1. Mapy do celów projektowych to mapy służące do planowania i projektowania różnego rodzaju obiektów, takich jak budynki, drogi, mosty, infrastruktura wodna i wiele innych. Mogą one zawierać informacje o ukształtowaniu terenu, istniejącej infrastrukturze, dostępności drogowej i innych istotnych czynnikach.
 
2. Ustalenia granic i wznowienia granic to prace geodezyjne polegające na określeniu dokładnych granic działek, nieruchomości lub innych terenów. Mogą one być wykonywane w przypadku sporów granicznych lub w celu uzyskania precyzyjnych informacji o granicach poszczególnych terenów.
 
3. Rozgraniczenia to prace geodezyjne mające na celu wyznaczenie fizycznych granic nieruchomości. Mogą one być wykonywane w przypadku konieczności ustanowienia ogrodzenia lub innej formy rozgraniczenia.
 
4. Podziały nieruchomości to prace geodezyjne polegające na dokładnym podziale nieruchomości na mniejsze części. Mogą one być wykonywane w przypadku podziału nieruchomości między różne osoby lub w celu sprzedaży poszczególnych działek.
 
5. Zniesienie współwłasności to prace geodezyjne polegające na wyznaczeniu dokładnych granic poszczególnych nieruchomości w przypadku, gdy dotychczasowe współwłasność została zniesiona i poszczególni właściciele chcą uzyskać wyłączne prawa do swojej części nieruchomości.
 
6. Inne mapy do celów prawnych, takie jak ustanowienie drogi koniecznej lub zasiedzenie, służą do rozstrzygania różnych sporów prawnych związanych z nieruchomościami.
 
7. Tyczenie obiektów budowlanych to prace geodezyjne polegające na dokładnym wyznaczeniu miejsca, w którym ma zostać zbudowany dany obiekt budowlany

Usługi geodezyjne

  • pomiary geodezyjne
  • wytyczenia
  • mapy
  • ustalenia granic
  • podziały nieruchomości
  • rozgraniczenia
  • fotogrametria dronem
  • ortofotomapy
  • inne
Kontakt tel. 535 259 607 , 727 225 459