Geodeta Tomaszów Lubelski

Geodeta Tomaszów Lubelski, usługi geodezyjne Tomaszów Lubelski, geodeta Tomaszów Lubelski, geodezja Tomaszów Lubelski, biuro geodezyjne Tomaszów Lubelski, firma geodezyjna Tomaszów Lubelski 

Rejon świadczenia usług geodezyjnych w powiecie tomaszowskim: Tomaszów Lubelski, Lubycza Królewska, Łaszczów, Tyszowce, Bełżec, Jarczów, Krynice, Rachanie, Susiec, Tarnawatka, Telatyn, Ulhówek
 
Wykonujemy prace:
 
Mapy do celów projektowych
Ustalenia granic, wznowienia granic
Rozgraniczenia
Podziały nieruchomości
Zniesienie współwłasności
Tyczenie obiektów budowlanych
Pomiary powykonawcze
 
Geodeta - pomiary i mapy
 
Geodeta to specjalista zajmujący się geodezją, czyli nauką o pomiarach i reprezentacji powierzchni Ziemi oraz jej otoczenia. Geodezja jest ważna w wielu dziedzinach, takich jak architektura, budownictwo, planowanie przestrzenne, gospodarka wodna, transport, rolnictwo, kartografia i wiele innych.
 
Geodeta wykonuje pomiary geodezyjne, które służą do określenia położenia, kształtu i wymiarów obiektów na Ziemi, a także do określenia wysokości, kierunków i odległości między nimi. Do pomiarów geodezyjnych wykorzystuje się specjalistyczny sprzęt, tak jak teodolity, niwelatory, tachimetry i GPS.
 
Na podstawie wyników pomiarów geodeta przygotowuje mapy, plany sytuacyjne, mapy do celów projektowych, numeryczne modele terenu oraz inne dokumenty geodezyjne. Dokumenty te są niezbędne w wielu procesach inwestycyjnych i planistycznych, a także w prowadzeniu ewidencji gruntów i budynków.
 
Geodeta może również doradzać inwestorom i projektantom w zakresie zagadnień geodezyjnych i przestrzennych oraz brać udział w kontrolowaniu realizacji inwestycji pod kątem zgodności z dokumentacją geodezyjną.
 
tagi:  geodeta Tomaszów Lubelski, geodeta Lubycza Królewska, geodeta Łaszczów, geodeta Tyszowce, geodeta Bełżec, geodeta Jarczów, geodeta Krynice, geodeta Rachanie, geodeta Susiec, geodeta Tarnawatka, geodeta Telatyn, geodeta Ulhówek

Usługi geodezyjne

  • pomiary geodezyjne
  • wytyczenia
  • mapy
  • ustalenia granic
  • podziały nieruchomości
  • rozgraniczenia
  • fotogrametria dronem
  • ortofotomapy
  • inne
Kontakt tel. 535 259 607 , 727 225 459