Geodeta Zakopane

Geodeta Zakopane, usługi geodezyjne Zakopane, geodeta Zakopane geodezja Zakopane, biuro geodezyjne Zakopane, firma geodezyjna Zakopane, geodeta Tatry

 
Wykonujemy usługi w obrębie powiatu tatrzańskiego: Zakopane, Biały Dunajec, Bukowina Tatrzańska, Kościelisko, Poronin, Zakopane, Białka Tatrzańska, Brzegi, Bukowina Tatrzańska, Czarna Góra, Groń, Jurgów, Leśnica, Rzepiska,Biały Dunajec, Gliczarów Dolny, Gliczarów Górny, Sierockie, Leszczyny,Dzianisz, Kościelisko, Witów, Poronin, Bustryk, Małe Ciche, Murzasichle, Nowe Bystre, Poronin, Suche, Stasikówka, Ząb.
 
tagi: geodeta Zakopane, geodeta Biały Dunajec, geodeta Bukowina Tatrzańska, geodeta Kościelisko, geodeta Poronin, geodeta Zakopane, geodeta Białka Tatrzańska, geodeta Brzegi, geodeta Bukowina Tatrzańska, geodeta Czarna Góra, geodeta Groń, geodeta Jurgów, geodeta Leśnica, geodeta Rzepiska,Biały Dunajec, geodeta Gliczarów Dolny, geodeta Gliczarów Górny, geodeta Sierockie, geodeta Leszczyny,Dzianisz, geodeta Kościelisko, geodeta Witów, geodeta Poronin, geodeta Bustryk, geodeta Małe Ciche, geodeta Murzasichle, geodeta Nowe Bystre, geodeta Poronin, geodeta Suche, geodeta Stasikówka, geodeta Ząb
 
Oferujemy usługi geodezyjne:
 
-Mapy do celów projektowych są mapami wykorzystywanymi w procesie projektowania różnych budynków, infrastruktury, planowania przestrzennego itp. Są to zazwyczaj szczegółowe mapy topograficzne, które pokazują rzeźbę terenu, położenie istniejących obiektów, sieci infrastrukturalne, granice działek, linie korytarzy przemysłowych i komunikacyjnych oraz inne elementy, które są istotne w procesie projektowania.
 
-Wznowienia granic to proces ustalania dokładnych granic pomiędzy działkami lub innymi obiektami na podstawie dokumentacji geodezyjnej. Wznowienie granic jest często wymagane w przypadku sprzedaży nieruchomości, sporów sądowych dotyczących granic lub w przypadku planowania budowy nowych obiektów na istniejącej nieruchomości.
 
-Podziały nieruchomości to proces podziału jednej nieruchomości na dwie lub więcej nieruchomości. Podział taki może być dokonany w celu sprzedaży części nieruchomości, umożliwienia budowy na jednej z części nieruchomości lub w przypadku dziedziczenia nieruchomości.
 
-Zniesienie współwłasności to proces rozwiązania sytuacji, w której dwie lub więcej osób posiadały wspólnie nieruchomość. Zniesienie współwłasności może być dokonane poprzez sprzedaż nieruchomości i podział uzyskanych środków lub poprzez podział nieruchomości na mniejsze części, które są następnie przekazywane poszczególnym właścicielom.
 
-Wytyczenie obiektów budowlanych to proces określenia dokładnego położenia i wymiarów obiektów budowlanych na terenie nieruchomości. Wytyczenie jest często wymagane przez urzędy budowlane jako warunek uzyskania pozwolenia na budowę i jest przeprowadzane przez geodetów.
 
-Pomiary powykonawcze to pomiary dokonywane po wykonaniu obiektu budowlanego w celu zweryfikowania jego dokładnego położenia i wymiarów. Pomiary powykonawcze są istotne w przypadku, gdy wymagana jest dokładność w wykonaniu obiektu budowlanego, a także w przypadku sporów sądowych dotyczących jakości wykonania prac budowlanych.
Kontakt tel. 535 259 607 , 727 225 459