Klauzula RODO

Informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych, wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej
jest mgr inż. Zbigniew Winnicki – geodeta uprawniony z
siedzibą: 48-200 Łąka Prudnicka, ul. Nad Złotym Potokiem 18
Biuro: 48-200 Prudnik ul. Piastowska 46c
adres email: wpz@poczta.onet.pl
2. Celem zbierania/przyjmowania danych jest świadczenie usług dla zleceniodawcy.
3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak
również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego tj. UODO – Urząd Ochrony Danych Osobowych .
4. Podanie danych jest dobrowolne.
5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami
danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą profilowane.
9. Zgoda na przetwarzanie może być cofnięta w każdym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Usługi geodezyjne

  • pomiary geodezyjne
  • wytyczenia
  • mapy
  • ustalenia granic
  • podziały nieruchomości
  • rozgraniczenia
  • fotogrametria dronem
  • ortofotomapy
  • inne
Kontakt tel. 535 259 607 , 727 225 459