Geodeta Świdnica, usługi geodezyjne Świdnica, geodeta Świdnica, geodezja Świdnica, biuro geodezyjne Świdnica, firma geodezyjna Świdnica

Wykonujemy usługi w obrębie powiatu świdnickiego: Świdnica, Świebodzice, Jaworzyna Śląska, Strzegom, Żarów, Dobromierz, Marcinowice, Bagieniec, Bolesławice, Czechy, Milikowice, Nowice, Nowy Jaworów, Pasieczna, Pastuchów, Piotrowice Świdnickie, Stary Jaworów, Tomkowa, Witków,Sołectwa, Bartoszówek, Goczałków, Goczałków Górny, Godzieszówek, Granica, Graniczna, Grochotów, Jaroszów, Kostrza, Międzyrzecze, Modlęcin, Morawa, Olszany, Rogoźnica, Rusko, Skarżyce, Stanowice, Stawiska, Tomkowice, Wieśnica, Żelazów, Żółkiewka,Bożanów, Buków, Gołaszyce, Imbramowice, Kalno, Kruków, Łażany, Marcinowiczki, Mielęcin, Mikoszowa, Mrowiny, Pożarzysko, Przyłęgów, Pyszczyn, Siedlimowice, Wierzbna, Zastruże, Kalno-Wostówka, Tarnawa, Witoszów Dolny, Witoszów Górny, Zawiszów
 
tagi: Świdnica, geodeta Świebodzice, geodeta Jaworzyna Śląska, geodeta Strzegom, geodeta Żarów, geodeta Dobromierz, geodeta Marcinowice, geodeta Bagieniec, geodeta Bolesławice, geodeta Czechy, geodeta Milikowice, geodeta Nowice, geodeta Nowy Jaworów, geodeta Pasieczna, geodeta Pastuchów, geodeta Piotrowice Świdnickie, geodeta Stary Jaworów, geodeta Tomkowa, geodeta Witków,Sołectwa, geodeta Bartoszówek, geodeta Goczałków, geodeta Goczałków Górny, geodeta Godzieszówek, geodeta Granica, geodeta Graniczna, geodeta Grochotów, geodeta Jaroszów, geodeta Kostrza, geodeta Międzyrzecze, geodeta Modlęcin, geodeta Morawa, geodeta Olszany, geodeta Rogoźnica, geodeta Rusko, geodeta Skarżyce, geodeta Stanowice, geodeta Stawiska, geodeta Tomkowice, geodeta Wieśnica, geodeta Żelazów, geodeta Żółkiewka,Bożanów, geodeta Buków, geodeta Gołaszyce, geodeta Imbramowice, geodeta Kalno, geodeta Kruków, geodeta Łażany, geodeta Marcinowiczki, geodeta Mielęcin, geodeta Mikoszowa, geodeta Mrowiny, geodeta Pożarzysko, geodeta Przyłęgów, geodeta Pyszczyn, geodeta Siedlimowice, geodeta Wierzbna, geodeta Zastruże, geodeta Kalno-Wostówka, geodeta Tarnawa, geodeta Witoszów Dolny, geodeta Witoszów Górny, geodeta Zawiszów
 
Oferujemy usługi geodezyjne:
 
-Mapy do celów projektowych są mapami wykorzystywanymi w procesie projektowania różnych budynków, infrastruktury, planowania przestrzennego itp. Są to zazwyczaj szczegółowe mapy topograficzne, które pokazują rzeźbę terenu, położenie istniejących obiektów, sieci infrastrukturalne, granice działek, linie korytarzy przemysłowych i komunikacyjnych oraz inne elementy, które są istotne w procesie projektowania.
 
-Wznowienia granic to proces ustalania dokładnych granic pomiędzy działkami lub innymi obiektami na podstawie dokumentacji geodezyjnej. Wznowienie granic jest często wymagane w przypadku sprzedaży nieruchomości, sporów sądowych dotyczących granic lub w przypadku planowania budowy nowych obiektów na istniejącej nieruchomości.
 
-Podziały nieruchomości to proces podziału jednej nieruchomości na dwie lub więcej nieruchomości. Podział taki może być dokonany w celu sprzedaży części nieruchomości, umożliwienia budowy na jednej z części nieruchomości lub w przypadku dziedziczenia nieruchomości.
 
-Zniesienie współwłasności to proces rozwiązania sytuacji, w której dwie lub więcej osób posiadały wspólnie nieruchomość. Zniesienie współwłasności może być dokonane poprzez sprzedaż nieruchomości i podział uzyskanych środków lub poprzez podział nieruchomości na mniejsze części, które są następnie przekazywane poszczególnym właścicielom.
 
-Wytyczenie obiektów budowlanych to proces określenia dokładnego położenia i wymiarów obiektów budowlanych na terenie nieruchomości. Wytyczenie jest często wymagane przez urzędy budowlane jako warunek uzyskania pozwolenia na budowę i jest przeprowadzane przez geodetów.
 
-Pomiary powykonawcze to pomiary dokonywane po wykonaniu obiektu budowlanego w celu zweryfikowania jego dokładnego położenia i wymiarów. Pomiary powykonawcze są istotne w przypadku, gdy wymagana jest dokładność w wykonaniu obiektu budowlanego, a także w przypadku sporów sądowych dotyczących jakości wykonania prac budowlanych.

Usługi geodezyjne

  • pomiary geodezyjne
  • wytyczenia
  • mapy
  • ustalenia granic
  • podziały nieruchomości
  • rozgraniczenia
  • fotogrametria dronem
  • ortofotomapy
  • inne