Geodeta Chrząstowice, usługi geodezyjne, geodeta, geodezja,biuro geodezyjne, firma geodezyjna, .

Pracujemy na terenach gminy Chrząstowice oraz w obrębach: Chrząstowice, Daniec, Dąbrowice, Dębie, Dębska Kuźnia, Falmirowice, Kamionka, Lędziny, Niwki, Suchy Bór, Zbicko.

Oferujemy:

* ustalenia granic nieruchomości
* rozgraniczenia nieruchomości
* podziały działek
* mapy do celów projektowych
* pomiary realizacyjne
* inwentaryzacje powykonawcze
* mapy numeryczne w postaci plików dwg
* mapy na terenach kolejowych
* rozgraniczenia gruntów z wodami płynącymi
* mapy do celów prawnych

tagi: geodeta Chrząstowice, geodeta Daniec, geodeta Dąbrowice, geodeta Dębie, geodeta Dębska Kuźnia, geodeta Falmirowice, geodeta Kamionka, geodeta Lędziny, geodeta Niwki, geodeta Suchy Bór, geodeta Zbicko