Geodeta Drawsko, usługi geodezyjne Drawsko, geodeta Drawsko geodezja Drawsko, biuro geodezyjne Drawsko, firma geodezyjna Drawsko.

 
Pracujemy na terenach powiatu drawskiego: Czaplinek, Drawsko Pomorskie, Kalisz Pomorski, Złocieniec
, Wierzchowo, Czaplinek, Drawsko Pomorskie, Kalisz Pomorski, Złocieniec
 
Świadczę usługi geodezyjne na terenie powiatu drawskiego.
W zakresie prac, które wykonuje znajdują się:
 
1. Mapy do celów projektowych - to mapa, która służy do opracowania projektów budowlanych i inwestycyjnych. Mapa ta zawiera informacje o kształcie terenu, rozmieszczeniu budynków, sieci infrastrukturalnej i innych istotnych elementów.
 
2. Podziały i wznowienia granic działek - to usługa polegająca na dokładnym określeniu granic działek oraz sporządzeniu dokumentów niezbędnych do ich prawidłowego podziału lub wznowienia.
 
3. Tyczenie obiektów budowlanych - to praca polegająca na wyznaczeniu na terenie działki dokładnego położenia przyszłych obiektów budowlanych zgodnie z projektem.
 
4. Pomiary powykonawcze - to usługa polegająca na dokonaniu pomiarów w celu weryfikacji czy zbudowany obiekt zgodny jest z projektem.
 
5. Mapy cyfrowe *.DWG - to mapa sporządzana w formacie .DWG, który jest jednym z najpopularniejszych formatów do projektowania w branży geodezyjnej.
 
6. Przekroje poprzeczne, profile podłużne - to usługa polegająca na wykonaniu przekrojów terenu wzdłuż osi obiektów budowlanych, które pomagają w projektowaniu i budowie dróg, mostów, tuneli itp.
 
7. Obliczenia mas ziemnych (kubatury) - to usługa polegająca na obliczeniu objętości urobku (np. wykopu) i nasypu na podstawie pomiarów geodezyjnych, co pomaga w dokładnym określeniu ilości materiału potrzebnego do wykonania prac ziemnych.
 
8. Inne prace geodezyjne - to prace geodezyjne, które nie mieszczą się w powyższych kategoriach, ale są równie ważne i niezbędne w branży geodezyjnej.
 
tagi: geodeta Czaplinek, geodeta Drawsko Pomorskie, geodeta Kalisz Pomorski, geodeta Złocieniec
, geodeta Wierzchowo, geodeta Czaplinek, geodeta Drawsko Pomorskie, geodeta Kalisz Pomorski, geodeta Złocieniec

Usługi geodezyjne

  • pomiary geodezyjne
  • wytyczenia
  • mapy
  • ustalenia granic
  • podziały nieruchomości
  • rozgraniczenia
  • fotogrametria dronem
  • ortofotomapy
  • inne