Geodeta Jelenia Góra, usługi geodezyjne Jelenia Góra, geodeta Jelenia Góra geodezja Jelenia Góra, biuro geodezyjne Jelenia Góra, firma geodezyjna Jelenia Góra, geodeta Karkonosze.
tagi: geodeta Karpacz, geodeta Kowary, geodeta Piechowice, geodeta Szklarska Poręba, geodeta Janowice Wielkie, geodeta Jeżów Sudecki, geodeta Mysłakowice, geodeta Podgórzyn, geodeta Stara Kamienica
Pracujemy na terenie powiatu karkonoskiego: Karpacz, Kowary, Piechowice, Szklarska Poręba, Janowice Wielkie, Jeżów Sudecki, Mysłakowice, Podgórzyn, Stara Kamienica
Świadczę usługi geodezyjne na terenie powiatu karkonoskiego.
Wykonujemy prace:
 • Pomiar granic działek - prace geodezyjne związane z ustalaniem granic działek, które są istotne w celu uniknięcia sporów o własność.
 • Pomiar terenów i trasy - obejmuje pomiary terenu w celu określenia jego powierzchni, nachylenia, ukształtowania terenu, a także pomiarów tras, takich jak drogi, koleje czy rurociągi.
 • Geodezyjne pomiary wysokościowe - prace geodezyjne mające na celu określenie wysokości punktów na powierzchni Ziemi, takich jak np. budynki, wieże, drzewa czy przeszkody terenowe.
 • Geodezyjne pomiary sytuacyjne - obejmują pomiary terenu w celu określenia położenia obiektów na powierzchni Ziemi, w tym np. budynków, dróg, mostów czy sieci infrastruktury technicznej.
 • Geodezyjne pomiary inwentaryzacyjne - prace geodezyjne mające na celu sporządzenie inwentaryzacji powierzchni gruntów, budynków i innych obiektów.
 • Prace geodezyjne związane z budową - obejmują pomiary, które są wykonywane w trakcie budowy obiektów, w celu zapewnienia ich zgodności z projektem i wymaganiami prawnymi.
 • Geodezyjne pomiary wodne - prace geodezyjne, które są wykonywane w celu określenia poziomu wody, przepływu rzek czy jezior oraz w celu monitorowania stanu środowiska wodnego.
 • Prace geodezyjne związane z mapowaniem - obejmują pomiary terenu w celu tworzenia map topograficznych, geologicznych czy hydrologicznych.
 • Mapy do celów projektowych

Usługi geodezyjne

 • pomiary geodezyjne
 • wytyczenia
 • mapy
 • ustalenia granic
 • podziały nieruchomości
 • rozgraniczenia
 • fotogrametria dronem
 • ortofotomapy
 • inne