Geodeta Legnica, usługi geodezyjne Legnica, geodeta Legnica geodezja Legnica, biuro geodezyjne Legnica, firma geodezyjna Legnica.

Pracujemy na terenach powiatu legnickiego: Legnica, Chojnów, Prochowice, Krotoszyce, Kunice, Legnickie Pole, Miłkowice, Ruja, Cichobórz, Dąbie, Golanka Dolna, Gromadzyń, Kawice, Kwiatkowice, Lisowice, Mierzowice, Motyczyn, Rogów Legnicki, Szczedrzykowice, Szczedrzykowice-Stacja, Biała, Biskupin, Budziwojów, Czernikowice, Dobroszów, Dzwonów, Goliszów, Gołaczów, Groble, Jaroszówka, Jerzmanowice, Konradówka, Piotrowice, Kolonia Kołłątaja, Krzywa, Michów, Niedźwiedzice, Okmiany, Osetnica, Pawlikowice-Gołocin, Rokitki, Stary Łom, Strupice, Witków, Zamienice, Brzozy, Kobiałka, Pątnów, Witkówek, Babin-Kościelec, Czerwony Kościół, Dunino, Janowice Duże, Kozice, Krajów, Krotoszyce, Prostynia, Szymanowice, Tyńczyk Legnicki, Warmątowice Sienkiewiczowskie, Wilczyce, Winnica, Złotniki, Bieniowice, Golanka Górna, Grzybiany, Jaśkowice Legnickie, Kunice, Miłogostowice, Pątnów Legnicki, Piotrówek, Rosochata, Spalona, Szczytniki nad Kaczawą, Szczytniki Małe, Ziemnice, Bartoszów, Biskupice, Czarnków, Gniewomierz, Kłębanowice, Koiszków, Koskowice, Księginice, Legnickie Pole, Lubień, Mikołajowice, Nowa Wieś Legnicka, Ogonowice, Raczkowa, Strachowice, Taczalin, Mąkolice, Bobrów, Głuchowice, Gniewomirowice, Goślinów, Grzymalin, Jakuszów, Jezierzany, Kochlice, Miłkowice, Pątnówek, Rzeszotary-Dobrzejów, Siedliska, Studnica, Ulesie-Lipce, Brennik, Dzierżkowice, Janowice, Komorniki, Lasowice, Polanka, Rogoźnik, Ruja, Strzałkowice, Tyniec Legnicki, Usza, Wągrodno
 
Świadczę usługi geodezyjne na terenie powiatu legnickiego.
W zakresie prac, które wykonuje znajdują się:
 
1. Mapy do celów projektowych - to mapa, która służy do opracowania projektów budowlanych i inwestycyjnych. Mapa ta zawiera informacje o kształcie terenu, rozmieszczeniu budynków, sieci infrastrukturalnej i innych istotnych elementów.
 
2. Podziały i wznowienia granic działek - to usługa polegająca na dokładnym określeniu granic działek oraz sporządzeniu dokumentów niezbędnych do ich prawidłowego podziału lub wznowienia.
 
3. Tyczenie obiektów budowlanych - to praca polegająca na wyznaczeniu na terenie działki dokładnego położenia przyszłych obiektów budowlanych zgodnie z projektem.
 
4. Pomiary powykonawcze - to usługa polegająca na dokonaniu pomiarów w celu weryfikacji czy zbudowany obiekt zgodny jest z projektem.
 
5. Mapy cyfrowe *.DWG - to mapa sporządzana w formacie .DWG, który jest jednym z najpopularniejszych formatów do projektowania w branży geodezyjnej.
 
6. Przekroje poprzeczne, profile podłużne - to usługa polegająca na wykonaniu przekrojów terenu wzdłuż osi obiektów budowlanych, które pomagają w projektowaniu i budowie dróg, mostów, tuneli itp.
 
7. Obliczenia mas ziemnych (kubatury) - to usługa polegająca na obliczeniu objętości urobku (np. wykopu) i nasypu na podstawie pomiarów geodezyjnych, co pomaga w dokładnym określeniu ilości materiału potrzebnego do wykonania prac ziemnych.
 
8. Inne prace geodezyjne - to prace geodezyjne, które nie mieszczą się w powyższych kategoriach, ale są równie ważne i niezbędne w branży geodezyjnej.
 
tagi: geodeta Legnica, geodeta Chojnów, geodeta Prochowice, geodeta Krotoszyce, geodeta Kunice, geodeta Legnickie Pole, geodeta Miłkowice, geodeta Ruja, geodeta Cichobórz, geodeta Dąbie, geodeta Golanka Dolna, geodeta Gromadzyń, geodeta Kawice, geodeta Kwiatkowice, geodeta Lisowice, geodeta Mierzowice, geodeta Motyczyn, geodeta Rogów Legnicki, geodeta Szczedrzykowice, geodeta Szczedrzykowice-Stacja, geodeta Biała, geodeta Biskupin, geodeta Budziwojów, geodeta Czernikowice, geodeta Dobroszów, geodeta Dzwonów, geodeta Goliszów, geodeta Gołaczów, geodeta Groble, geodeta Jaroszówka, geodeta Jerzmanowice, geodeta Konradówka, geodeta Piotrowice, geodeta Kolonia Kołłątaja, geodeta Krzywa, geodeta Michów, geodeta Niedźwiedzice, geodeta Okmiany, geodeta Osetnica, geodeta Pawlikowice-Gołocin, geodeta Rokitki, geodeta Stary Łom, geodeta Strupice, geodeta Witków, geodeta Zamienice, geodeta Brzozy, geodeta Kobiałka, geodeta Pątnów, geodeta Witkówek, geodeta Babin-Kościelec, geodeta Czerwony Kościół, geodeta Dunino, geodeta Janowice Duże, geodeta Kozice, geodeta Krajów, geodeta Krotoszyce, geodeta Prostynia, geodeta Szymanowice, geodeta Tyńczyk Legnicki, geodeta Warmątowice Sienkiewiczowskie, geodeta Wilczyce, geodeta Winnica, geodeta Złotniki, geodeta Bieniowice, geodeta Golanka Górna, geodeta Grzybiany, geodeta Jaśkowice Legnickie, geodeta Kunice, geodeta Miłogostowice, geodeta Pątnów Legnicki, geodeta Piotrówek, geodeta Rosochata, geodeta Spalona, geodeta Szczytniki nad Kaczawą, geodeta Szczytniki Małe, geodeta Ziemnice, geodeta Bartoszów, geodeta Biskupice, geodeta Czarnków, geodeta Gniewomierz, geodeta Kłębanowice, geodeta Koiszków, geodeta Koskowice, geodeta Księginice, geodeta Legnickie Pole, geodeta Lubień, geodeta Mikołajowice, geodeta Nowa Wieś Legnicka, geodeta Ogonowice, geodeta Raczkowa, geodeta Strachowice, geodeta Taczalin, geodeta Mąkolice, geodeta Bobrów, geodeta Głuchowice, geodeta Gniewomirowice, geodeta Goślinów, geodeta Grzymalin, geodeta Jakuszów, geodeta Jezierzany, geodeta Kochlice, geodeta Miłkowice, geodeta Pątnówek, geodeta Rzeszotary-Dobrzejów, geodeta Siedliska, geodeta Studnica, geodeta Ulesie-Lipce, geodeta Brennik, geodeta Dzierżkowice, geodeta Janowice, geodeta Komorniki, geodeta Lasowice, geodeta Polanka, geodeta Rogoźnik, geodeta Ruja, geodeta Strzałkowice, geodeta Tyniec Legnicki, geodeta Usza, geodeta Wągrodno

Usługi geodezyjne

  • pomiary geodezyjne
  • wytyczenia
  • mapy
  • ustalenia granic
  • podziały nieruchomości
  • rozgraniczenia
  • fotogrametria dronem
  • ortofotomapy
  • inne