Geodeta Lubin, usługi geodezyjne Lubin, geodeta Lubin geodezja Lubin, biuro geodezyjne Lubin, firma geodezyjna Lubin.

Pracujemy na terenach powiatu lubińskiego: Lubin, Ścinawa, Rudna, Buszkowice, Chełmek Wołowski, Dąbrowa Środkowa, Dębiec, Dłużyce, Dziesław, Dziewin, Jurcz, Krzyżowa, Lasowice, Parszowice, Przychowa, Redlice, Ręszów, Sitno, Turów, Tymowa, Wielowieś, Zaborów, Buczynka, Bukowna, Chróstnik, Czerniec, Dąbrowa Górna, Gogołowice, Gola, Gorzelin, Gorzyca, Karczowiska, Kłopotów, Krzeczyn Mały, Krzeczyn Wielki, Księginice, Lisiec, Miłoradzice, Miłosna, Miroszowice, Niemstów, Obora, Osiek, Pieszków, Raszowa, Raszowa Mała, Raszówka, Siedlce, Składowice, Szklary Górne, Ustronie, Wiercień, Zimna Woda, Bolanów, Lubków, Łazek, Owczary, Podgórze, Zalesie, Brodowice, Brodów, Bytków, Chełm, Chobienia, Ciechłowice, Gawronki, Gawrony, Górzyn, Gwizdanów, Juszowice, Kębłów, Kliszów, Koźlice, Miłogoszcz, Mleczno, Naroczyce, Nieszczyce, Olszany, Orsk, Radomiłów, Radoszyce, Rudna, Rynarcice, Stara Rudna, Studzionki, Toszowice, Wądroże, Wysokie
 
Świadczę usługi geodezyjne na terenie powiatu lubińskiego.
W zakresie prac, które wykonuje znajdują się:
 
1. Mapy do celów projektowych - to mapa, która służy do opracowania projektów budowlanych i inwestycyjnych. Mapa ta zawiera informacje o kształcie terenu, rozmieszczeniu budynków, sieci infrastrukturalnej i innych istotnych elementów.
 
2. Podziały i wznowienia granic działek - to usługa polegająca na dokładnym określeniu granic działek oraz sporządzeniu dokumentów niezbędnych do ich prawidłowego podziału lub wznowienia.
 
3. Tyczenie obiektów budowlanych - to praca polegająca na wyznaczeniu na terenie działki dokładnego położenia przyszłych obiektów budowlanych zgodnie z projektem.
 
4. Pomiary powykonawcze - to usługa polegająca na dokonaniu pomiarów w celu weryfikacji czy zbudowany obiekt zgodny jest z projektem.
 
5. Mapy cyfrowe *.DWG - to mapa sporządzana w formacie .DWG, który jest jednym z najpopularniejszych formatów do projektowania w branży geodezyjnej.
 
6. Przekroje poprzeczne, profile podłużne - to usługa polegająca na wykonaniu przekrojów terenu wzdłuż osi obiektów budowlanych, które pomagają w projektowaniu i budowie dróg, mostów, tuneli itp.
 
7. Obliczenia mas ziemnych (kubatury) - to usługa polegająca na obliczeniu objętości urobku (np. wykopu) i nasypu na podstawie pomiarów geodezyjnych, co pomaga w dokładnym określeniu ilości materiału potrzebnego do wykonania prac ziemnych.
 
8. Inne prace geodezyjne - to prace geodezyjne, które nie mieszczą się w powyższych kategoriach, ale są równie ważne i niezbędne w branży geodezyjnej.
 
tagi: geodeta Lubin, geodeta Ścinawa, geodeta Rudna, geodeta Buszkowice, geodeta Chełmek Wołowski, geodeta Dąbrowa Środkowa, geodeta Dębiec, geodeta Dłużyce, geodeta Dziesław, geodeta Dziewin, geodeta Jurcz, geodeta Krzyżowa, geodeta Lasowice, geodeta Parszowice, geodeta Przychowa, geodeta Redlice, geodeta Ręszów, geodeta Sitno, geodeta Turów, geodeta Tymowa, geodeta Wielowieś, geodeta Zaborów, geodeta Buczynka, geodeta Bukowna, geodeta Chróstnik, geodeta Czerniec, geodeta Dąbrowa Górna, geodeta Gogołowice, geodeta Gola, geodeta Gorzelin, geodeta Gorzyca, geodeta Karczowiska, geodeta Kłopotów, geodeta Krzeczyn Mały, geodeta Krzeczyn Wielki, geodeta Księginice, geodeta Lisiec, geodeta Miłoradzice, geodeta Miłosna, geodeta Miroszowice, geodeta Niemstów, geodeta Obora, geodeta Osiek, geodeta Pieszków, geodeta Raszowa, geodeta Raszowa Mała, geodeta Raszówka, geodeta Siedlce, geodeta Składowice, geodeta Szklary Górne, geodeta Ustronie, geodeta Wiercień, geodeta Zimna Woda, geodeta Bolanów, geodeta Lubków, geodeta Łazek, geodeta Owczary, geodeta Podgórze, geodeta Zalesie, geodeta Brodowice, geodeta Brodów, geodeta Bytków, geodeta Chełm, geodeta Chobienia, geodeta Ciechłowice, geodeta Gawronki, geodeta Gawrony, geodeta Górzyn, geodeta Gwizdanów, geodeta Juszowice, geodeta Kębłów, geodeta Kliszów, geodeta Koźlice, geodeta Miłogoszcz, geodeta Mleczno, geodeta Naroczyce, geodeta Nieszczyce, geodeta Olszany, geodeta Orsk, geodeta Radomiłów, geodeta Radoszyce, geodeta Rudna, geodeta Rynarcice, geodeta Stara Rudna, geodeta Studzionki, geodeta Toszowice, geodeta Wądroże, geodeta Wysokie

Usługi geodezyjne

  • pomiary geodezyjne
  • wytyczenia
  • mapy
  • ustalenia granic
  • podziały nieruchomości
  • rozgraniczenia
  • fotogrametria dronem
  • ortofotomapy
  • inne