Geodeta Lublin, usługi geodezyjne Lublin, geodeta Lublin, geodezja Lublin, biuro geodezyjne Lublin, firma geodezyjna Lublin

Rejon świadczenia usług geodezyjnych w powiecie lubelskim: Lublin, Bełżyce, Bychawa, Borzechów, Garbów, Głusk, Jabłonna, Jastków, Konopnica, Krzczonów, Niedrzwica Duża, Niemce, Strzyżewice, Wojciechów, Wólka, Wysokie, Zakrzew, Bełżyce, Bychawa
 
Wykonujemy prace:
 
Mapy do celów projektowych
Ustalenia granic, wznowienia granic
Rozgraniczenia
Podziały nieruchomości
Zniesienie współwłasności
Tyczenie obiektów budowlanych
Pomiary powykonawcze
 
Geodeta wykonuje pomiary terenowe i pracuje z różnego rodzaju urządzeniami pomiarowymi, takimi jak teodolity, niwelatory, tachimetry, GPS-y i systemy informatyczne. Korzystając z tych narzędzi, geodeta może określić położenie obiektów na mapie oraz ich wysokość nad poziomem morza, a także wyznaczyć kierunki, odległości i powierzchnie.
 
Geodeta może także zajmować się projektowaniem i nadzorowaniem prac związanych z budową dróg, mostów, obiektów przemysłowych, a także pracami związanymi z zagospodarowaniem terenów, w tym m.in. projektowaniem sieci wodno-kanalizacyjnych i gazowych, wytyczaniem granic nieruchomości, czy też wykonaniem inwentaryzacji budowlanej.
 
tagi: geodeta Lublin, geodeta Bełżyce, geodeta Bychawa, geodeta Borzechów, geodeta Garbów, geodeta Głusk, geodeta Jabłonna, geodeta Jastków, geodeta Konopnica, geodeta Krzczonów, geodeta Niedrzwica Duża, geodeta Niemce, geodeta Strzyżewice, geodeta Wojciechów, geodeta Wólka, geodeta Wysokie, geodeta Zakrzew, geodeta Bełżyce, geodeta Bychawa

Usługi geodezyjne

  • pomiary geodezyjne
  • wytyczenia
  • mapy
  • ustalenia granic
  • podziały nieruchomości
  • rozgraniczenia
  • fotogrametria dronem
  • ortofotomapy
  • inne