geodeta ozimek, usługi geodezyjne ozimek, firma geodezyjna ozimek, biuro geodezyjne ozimek, geodezja ozimek

Świadczę usługi geodezyjne na terenie gminy Ozimek.
W zakresie prac jakie wykonuje są:
 *Mapy do celów projektowych
 *Podziały i wznowienia granic działek
 *Tyczenie obiektów budowlanych
 *Pomiary powykonawcze
 *Mapy cyfrowe *.DWG
 *przekroje poprzeczne, profile podłużne
 *obliczenia mas ziemnych ( kubatury )
 *inne prace geodezyjne
Działam na terenie gminy ozimek i świadczę usługi w miescowościach:
 Antoniów, Biestrzynnik, Chobie, Dylaki, Grodziec, Krasiejów, Krzyżowa Dolina, Mnichus, Pustków, Schodnia, Szczedrzyk, Ozimek.

geodeta ,geodeta antoniów, geodeta biestrzynnik, geodeta chobie, geodeta dylaki, geodeta grodziec, geodeta krasiejów, geodeta krzyżowa dolina, geodeta mnichus, geodeta pustków, geodeta schodnia, geodeta szczedrzyk, geodeta ozimek

Usługi geodezyjne

  • pomiary geodezyjne
  • wytyczenia
  • mapy
  • ustalenia granic
  • podziały nieruchomości
  • rozgraniczenia
  • fotogrametria dronem
  • ortofotomapy
  • inne