Geodeta Pabianice, usługi geodezyjne Pabianice, geodeta Pabianice geodezja Pabianice, biuro geodezyjne Pabianice, firma geodezyjna.

 
Pracujemy na terenach powiatu Pabianickiego: Pabianice, Dobroń, Ksawerów, Łódź, Pabianice, Rzgów
 
Świadczę usługi geodezyjne na terenie powiatu Pabianickiego.
W zakresie prac jakie wykonuje są:
 
-Mapy do celów projektowych: służą one do wykonania projektów budowlanych, a ich podstawowym celem jest określenie sytuacji istniejącej na terenie, na którym ma powstać obiekt budowlany. Mapa ta przedstawia wszystkie istniejące na działce elementy i ukształtowanie terenu. Na jej podstawie projektant może określić, jak zaprojektować obiekt i gdzie go umieścić.
 
-Podziały i wznowienia granic działek: to usługa geodezyjna, która polega na wyznaczeniu granic działek oraz ich podziale na mniejsze części, jeśli właściciel tak zdecyduje. Wznowienie granic polega na wyznaczeniu granicy już istniejącej, której położenie uległo zmianie lub jest nieznane.
 
-Tyczenie obiektów budowlanych: polega na dokładnym wyznaczeniu położenia budynku na działce zgodnie z projektem architektonicznym. Geodeta wykonuje pomiary terenu i na ich podstawie określa, gdzie dokładnie należy umieścić fundamenty, ściany i inne elementy budynku.
 
-Pomiary powykonawcze: to pomiary, które wykonuje się po zakończeniu prac budowlanych. Ich celem jest porównanie rzeczywistych wymiarów i położenia obiektu budowlanego z projektem, aby upewnić się, że wszystko zostało wykonane zgodnie z założeniami.
 
-Mapy cyfrowe *.DWG: to pliki cyfrowe zawierające mapy geodezyjne, które mogą być wykorzystane w programach do projektowania oraz przygotowywania dokumentacji technicznej.
 
-Przekroje poprzeczne, profile podłużne: to rysunki przedstawiające przekroje terenu w pionie i w poziomie, które pozwalają na określenie jego ukształtowania oraz innych ważnych informacji przy planowaniu budowy.
 
-Obliczenia mas ziemnych (kubatury): to obliczenia, które wykorzystuje się do określenia ilości ziemi, którą trzeba usunąć lub uzupełnić na terenie, na którym planowana jest budowa.
 
-Inne prace geodezyjne: to usługi geodezyjne, które nie zostały wymienione powyżej i mogą obejmować na przykład wyznaczanie wysokości punktów terenu, tworzenie ortofotomap, pomiary budynków, itp.
 
 
tagi: geodeta Pabianice, geodezja Pabianice, geodeta Dobroń, geodeta Ksawerów, geodeta Łódź, geodeta Pabianice, geodeta Rzgów

Usługi geodezyjne

  • pomiary geodezyjne
  • wytyczenia
  • mapy
  • ustalenia granic
  • podziały nieruchomości
  • rozgraniczenia
  • fotogrametria dronem
  • ortofotomapy
  • inne