Geodeta Polkowice, usługi geodezyjne Polkowice, geodeta Polkowice geodezja Polkowice, biuro geodezyjne Polkowice, firma geodezyjna Polkowice.

Pracujemy na terenie powiatu polkowickiego: Chocianów, Polkowice, Przemków, Gaworzyce, Grębocice, Radwanice, Brunów, Chocianowiec, Jabłonów, Michałów, Ogrodzisko, Parchów, Pogorzeliska, Raków, Szklary Dolne, Trzebnice, Trzmielów, Żabice, Biedrzychowa, Dąbrowa, Guzice, Jędrzychów, Kaźmierzów, Komorniki, Moskorzyn, Nowa Wieś Lubińska, Pieszkowice, Sobin, Sucha Górna, Tarnówek, Trzebcz, Żelazny Most, Żuków, Nowinki, Paulinów, Włoszczów, , Jakubowo Lubińskie, Jędrzychówek, Karpie, Krępa, Łężce, Ostaszów, Piotrowice, Szklarki, Wilkocin, Wysoka, Jakubowo-Węgielin, Łąkociny, Gaworzyce, Dalków, Dzików, Gostyń, Grabik, Kłobuczyn, Korytów, Koźlice, Kurów Wielki, Mieszków, Śrem, Witanowice, Wierzchowice, Bucze, Duża Wólka, Grębocice, Grodowiec, Grodziszcze, Krzydłowice, Kwielice, Obiszów, Ogorzelec, Proszyce, Retków, Rzeczyca, Stara Rzeka, Szymocin, Trzęsów, Wilczyn, Żabice, Bieńków, Czerńczyce, Kwieliczki, Obiszówek, Proszówek, Świnino , Buczyna, Drożów, Drożyna, Jakubów, Kłębanowice, Lipin, Łagoszów Wielki, Nowy Dwór, Nowa Kuźnia, Przesieczna, Radwanice, Sieroszowice, Strogoborzyce, Borów, Dobromil, Teodorów, Ułanów
 
Świadczę usługi geodezyjne na terenie powiatu polkowickiego.
W zakresie prac, które wykonuje znajdują się:
 
1. Mapy do celów projektowych - to mapa, która służy do opracowania projektów budowlanych i inwestycyjnych. Mapa ta zawiera informacje o kształcie terenu, rozmieszczeniu budynków, sieci infrastrukturalnej i innych istotnych elementów.
 
2. Podziały i wznowienia granic działek - to usługa polegająca na dokładnym określeniu granic działek oraz sporządzeniu dokumentów niezbędnych do ich prawidłowego podziału lub wznowienia.
 
3. Tyczenie obiektów budowlanych - to praca polegająca na wyznaczeniu na terenie działki dokładnego położenia przyszłych obiektów budowlanych zgodnie z projektem.
 
4. Pomiary powykonawcze - to usługa polegająca na dokonaniu pomiarów w celu weryfikacji czy zbudowany obiekt zgodny jest z projektem.
 
5. Mapy cyfrowe *.DWG - to mapa sporządzana w formacie .DWG, który jest jednym z najpopularniejszych formatów do projektowania w branży geodezyjnej.
 
6. Przekroje poprzeczne, profile podłużne - to usługa polegająca na wykonaniu przekrojów terenu wzdłuż osi obiektów budowlanych, które pomagają w projektowaniu i budowie dróg, mostów, tuneli itp.
 
7. Obliczenia mas ziemnych (kubatury) - to usługa polegająca na obliczeniu objętości urobku (np. wykopu) i nasypu na podstawie pomiarów geodezyjnych, co pomaga w dokładnym określeniu ilości materiału potrzebnego do wykonania prac ziemnych.
 
8. Inne prace geodezyjne - to prace geodezyjne, które nie mieszczą się w powyższych kategoriach, ale są równie ważne i niezbędne w branży geodezyjnej.
 
tagi: geodeta Chocianów, geodeta Polkowice, geodeta Przemków, geodeta Gaworzyce, geodeta Grębocice, geodeta Radwanice, geodeta Brunów, geodeta Chocianowiec, geodeta Jabłonów, geodeta Michałów, geodeta Ogrodzisko, geodeta Parchów, geodeta Pogorzeliska, geodeta Raków, geodeta Szklary Dolne, geodeta Trzebnice, geodeta Trzmielów, geodeta Żabice, geodeta Biedrzychowa, geodeta Dąbrowa, geodeta Guzice, geodeta Jędrzychów, geodeta Kaźmierzów, geodeta Komorniki, geodeta Moskorzyn, geodeta Nowa Wieś Lubińska, geodeta Pieszkowice, geodeta Sobin, geodeta Sucha Górna, geodeta Tarnówek, geodeta Trzebcz, geodeta Żelazny Most, geodeta Żuków, geodeta Nowinki, geodeta Paulinów, geodeta Włoszczów, geodeta , geodeta Jakubowo Lubińskie, geodeta Jędrzychówek, geodeta Karpie, geodeta Krępa, geodeta Łężce, geodeta Ostaszów, geodeta Piotrowice, geodeta Szklarki, geodeta Wilkocin, geodeta Wysoka, geodeta Jakubowo-Węgielin, geodeta Łąkociny, geodeta Gaworzyce, geodeta Dalków, geodeta Dzików, geodeta Gostyń, geodeta Grabik, geodeta Kłobuczyn, geodeta Korytów, geodeta Koźlice, geodeta Kurów Wielki, geodeta Mieszków, geodeta Śrem, geodeta Witanowice, geodeta Wierzchowice, geodeta Bucze, geodeta Duża Wólka, geodeta Grębocice, geodeta Grodowiec, geodeta Grodziszcze, geodeta Krzydłowice, geodeta Kwielice, geodeta Obiszów, geodeta Ogorzelec, geodeta Proszyce, geodeta Retków, geodeta Rzeczyca, geodeta Stara Rzeka, geodeta Szymocin, geodeta Trzęsów, geodeta Wilczyn, geodeta Żabice, geodeta Bieńków, geodeta Czerńczyce, geodeta Kwieliczki, geodeta Obiszówek, geodeta Proszówek, geodeta Świnino , geodeta Buczyna, geodeta Drożów, geodeta Drożyna, geodeta Jakubów, geodeta Kłębanowice, geodeta Lipin, geodeta Łagoszów Wielki, geodeta Nowy Dwór, geodeta Nowa Kuźnia, geodeta Przesieczna, geodeta Radwanice, geodeta Sieroszowice, geodeta Strogoborzyce, geodeta Borów, geodeta Dobromil, geodeta Teodorów, geodeta Ułanów
 

Usługi geodezyjne

  • pomiary geodezyjne
  • wytyczenia
  • mapy
  • ustalenia granic
  • podziały nieruchomości
  • rozgraniczenia
  • fotogrametria dronem
  • ortofotomapy
  • inne