Geodeta Wałbrzych, usługi geodezyjne Wałbrzych, geodeta Wałbrzych geodezja Wałbrzych, biuro geodezyjne Wałbrzych, firma geodezyjne.

tagi: geodeta Boguszów-Gorce, geodeta Jedlina-Zdrój, geodeta Szczawno-Zdrój, geodeta Głuszyca, geodeta Mieroszów, geodeta Czarny Bór, geodeta Stare Bogaczowice, geodeta Walim, geodeta Boguszów-Gorce, geodeta Głuszyca, geodeta Jedlina-Zdrój, geodeta Mieroszów, geodeta Szczawno-Zdrój

Pracujemy na terenach powiatu wałbrzyskiego: Boguszów-Gorce, Jedlina-Zdrój, Szczawno-Zdrój, Głuszyca, Mieroszów, Czarny Bór, Stare Bogaczowice, Walim, Boguszów-Gorce, Głuszyca, Jedlina-Zdrój, Mieroszów, Szczawno-Zdrój

Świadczę usługi geodezyjne na terenie powiatu wałbrzyskiego.
W zakresie prac jakie wykonuje są: 
  • Mapy do celów projektowych to mapy wykorzystywane do planowania i projektowania budowlanego, infrastruktury drogowej, wodnej czy energetycznej. Są one wykonane na podstawie dokładnych pomiarów terenowych, z uwzględnieniem ukształtowania terenu, położenia istniejących obiektów i innych czynników.
  • Podziały i wznowienia granic działek to prace geodezyjne polegające na ustaleniu i wytyczeniu granic działek. Wznowienie granicy działki ma na celu dokładne określenie położenia granicy, natomiast podział działki polega na podziale jednej działki na kilka mniejszych.
  • Tyczenie obiektów budowlanych to proces wyznaczania dokładnego położenia obiektów budowlanych na podstawie projektu. Geodeta dokonuje pomiarów terenowych i wytycza na miejscu osie budynku, fundamenty, ściany i inne elementy, aby umożliwić ich precyzyjne wykonanie.
  • Pomiary powykonawcze to prace geodezyjne, które mają na celu dokładne pomierzenie wykonanych prac budowlanych, porównanie ich z projektem i ewentualne skorygowanie niedokładności.
  • Mapy cyfrowe .DWG to format pliku CAD, który umożliwia tworzenie i edycję rysunków technicznych, takich jak projekty budowlane czy mapy. Są one często wykorzystywane przez geodetów i projektantów do tworzenia i edycji dokumentacji technicznej.
  • Przekroje poprzeczne i profile podłużne to rysunki techniczne przedstawiające kształt terenu wzdłuż linii poprzecznych i podłużnych. Są one często wykorzystywane do planowania budowy dróg, mostów czy tuneli.
  • Obliczenia mas ziemnych (kubatury) to proces wyznaczania ilości ziemi, która musi być usunięta lub nasypana podczas budowy drogi, budynku czy innego obiektu. Geodeta dokonuje pomiarów terenowych i na tej podstawie wykonuje obliczenia kubatury ziemi.
  • Inne prace geodezyjne mogą obejmować wyznaczanie wysokości punktów terenowych, ujednolicenie układu współrzędnych na mapach, wyznaczanie granic działek w trudnych warunkach terenowych czy wykonywanie geodezyjnych pomiarów kontrolnych.