Geodeta Wołów, usługi geodezyjne Wołów, geodeta Wołów geodezja Wołów, biuro geodezyjne Wołów, firma geodezyjna Wołów.

Pracujemy na terenach powiatu wołowskiego: Brzeg Dolny, Wołów, Wińsko
 
Świadczę usługi geodezyjne na terenie powiatu wołowskiego.
 
Geodeta wykonuje różnorodne prace geodezyjne, w tym pomiarowe, kartograficzne i projektowe. Oto kilka przykładów:
 
Pomiary terenowe: Geodeta przeprowadza pomiary terenowe, aby zbierać dane dotyczące kształtu powierzchni ziemi, istniejących budowli i innych obiektów.
 
Mapy i plany: Tworzenie map topograficznych, map sytuacyjnych oraz sprawdzenie planów zagospodarowania przestrzennego.
 
Podziały nieruchomości: Określanie granic i podział działek gruntowych, a także sporządzanie aktów notarialnych.
 
Inwentaryzacje geodezyjne: Dokładne pomiary istniejących obiektów, takich jak budynki czy sieci infrastrukturalne, w celu aktualizacji danych.
 
Geodezyjne opracowania projektowe: Przygotowywanie dokumentacji geodezyjnej do celów projektowych, zwłaszcza przy planowaniu nowych inwestycji.
 
Niwelacja: Pomiary wysokości terenu i ustalanie różnic wysokościowych.
 
Geodezyjne wsparcie budowy: Nadzór nad pracami ziemnymi, montażowymi i innymi pracami budowlanymi w kontekście ich zgodności z projektami geodezyjnymi.
 
Te zadania mają kluczowe znaczenie w planowaniu przestrzennym, budowie i utrzymaniu infrastruktury oraz w prawidłowym zarządzaniu nieruchomościami.
 
tagi: geodeta Brzeg Dolny, geodeta Wołów, geodeta Wińsko

Usługi geodezyjne

  • pomiary geodezyjne
  • wytyczenia
  • mapy
  • ustalenia granic
  • podziały nieruchomości
  • rozgraniczenia
  • fotogrametria dronem
  • ortofotomapy
  • inne